Het secretariaat van de Stichting BUVOON wordt gevoerd door:dhr R. Reynders, verpleeghuisarts
Verpleeghuis Neerwolde
Henri Dunantlaan 20
9728 HD GRONINGEN
Tel: 050 5214999 Fax: 050 5214987
e-mail: r.reynders@heymansstichting.nl

BUVOONHOME