In het verpleeghuis komt probleemgedrag veel voor. Daarom is er vanuit de Nederlandse vereniging van verpleeghuisartsen een Handreiking Probleemgedrag gepubliceerd, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de diagnostiek en behandeling van probleemgedrag bij verpleeghuispatiënten


Het volgende schema is afkomstig uit deze handreiking
TERUG NAAR DE INDEX