Het Jaarplan 2003 de Stichting BUVOON:

Voor de stichting BUVOON staat het jaar 2003 vooral in het teken van de realisatie van een hoogleraarsplaats voor de verpleeghuisgeneeskunde in Groningen.
Tot nu toe zijn het voornamelijk onderwijsactiviteiten geweest die de aandacht vroegen van het BUVOON bestuur. Activiteiten ter bevordering van onderzoek op het gebied van de verpleeghuisgeneeskunde vonden in geringere mate plaats.
Daar moet onder meer verandering in komen door het aanstellen van een hoogleraar verpleeghuisgeneeskunde.
BUVOON heeft in het jaar 2002 de hiervoor benodigde fondsen geworven.Deze gelden zijn deels afkomstig uit de onderwijsactiviteiten van de verpleeghuizen en deels afkomstig van sponsoren.

BUVOONHOME