In de statuten van 20 december 1994 staat als doel van de Stichting BUVOON vermeld:
  1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het verpleeghuisgeneeskundig onderwijs en onderzoek, in het bijzonder universitair onderwijs en onderzoek in het Noorden des lands, het stimuleren en bevorden daarvan en het verwerven van fondsen die daartoe dienstig zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het stimuleren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek door verpleeghuisartsen, onder andere door het instellen van een bijzondere leerstoel verpleeghuisgeneeskunde te Groningen en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek door psychologen, maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen en paramedici, werkzaam in verpleeghuizen en het onderhouden van contacten met verenigingen of stichtingen, die een soortgelijk doel nastreven.

BUVOONHOME