De activiteiten van de Stichting BUVOON in de afgelopen jaren:

Vanaf het begin bestaan er nauwe contacten met de medische faculteit van Groningen, met name wat betreft de inbreng in het curriculum. Deze onderwijs activiteiten zijn terug te vinden op een viertal plaatsen in het curriculum

 1. De verpleegstage:
  Eerstejaars medisch studenten lopen twee weken stage op een verpleegafdeling van een verpleeghuis. Sinds het nieuwe curriculum C2000 zijn hierbij ook de verpleeghuizen ingeschakeld
 2. Het leerbezoek:
  Tweedejaars medisch studenten bezoeken gedurende een dagdeel een verpleeghuis en maken kennis met de problematiek van de verpleeghuispatiënt en de werkwijze in het verpleeghuis.
 3. Het keuzeproject:
  Maximaal een tiental, meest derdejaars studenten krijgen de gelegenheid in twee weken uitgebreid kennis te maken met het verpleeghuis.
 4. Het co-assistentschap:
  Tweedejaars co-assistenten volgen gedurende twee weken een co-schap in een verpleeghuis, in een één-op-één situatie onder begeleiding van een ervaren verpleeghuisarts

BUVOONHOME